Logo

Rusija poziva ZDA, naj zastavijo svoj vpliv 𝕏

Znova proti vetru 𝕏